Privacy beleid Content Autogroep

Content Autogroep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Content Autogroep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Content Autogroep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover en contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de volgende contactgegevens:

Content Autogroep
Afd. Personeelszaken
Pietersbergweg 3-9
5628 BS Eindhoven

040 215 70 10
info@contentautogroep.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Content Autogroep verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van overeenkomsten;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
 • het gebruik van het ‘Smoelenboek’;
 • het gebruik van marketingdoeleinden;
 • klantenservice (bij telefonisch contact gebruiken wij uw gegevens om u zo goed als mogelijk van dienst te kunnen zijn);
 • reviews (wij horen graag uw mening over ons bedrijf en u kunt er zelf voor kiezen of u uw naam achter laat op onze website);
 • fraudeonderzoek;
 • toetsing kredietwaardigheid;
 • facturering, betalingen en incasso;
 • werving personeel.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij één of meer van de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, BSN, IBAN-nummer en pasfoto.

Verstrekking aan derden.

De persoonsgegevens welke wij door uw toestemming hebben verkregen kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor marketingdoeleinden en salarisadministratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Vragen/opmerkingen? Stuur een mail naar privacy@contentautogroep.nl

Mobiliteitspartner voor het leven.

Bij Content Autogroep staat klantgerichtheid en transparante communicatie hoog in het vaandel. Ervaar zelf de zorgeloze mobiliteit van Content Autogroep – jouw rijplezier is onze passie.

Mobiliteitspartner voor het leven.

Bij Content Autogroep staat klantgerichtheid en transparante communicatie hoog in het vaandel. Ervaar zelf de zorgeloze mobiliteit van Content Autogroep – jouw rijplezier is onze passie.

Openingstijden showroom

ma – vr08:30 – 18:00
za09:00 – 17:00
zoGesloten

Openingstijden receptie / werkplaats

ma – vr08:00 – 17:00
za09:00 – 12:00*
zoGesloten

Openingstijden magazijn

ma – vr08:00 – 17:00
zaOp afspraak
zoGesloten

* Receptie/werkplaats vestiging Den Bosch is op zaterdag gesloten.

Onze merken

Merkspecialist voor

Fiat

Fiat Professional

Abarth

Jeep

Subaru

Alfa Romeo

 • Blijf op de hoogte!

Copyright © 2024 Content Autogroep   |   Alle rechten voorbehouden   |   Disclaimer   |   Privacy beleid